LOWARA GENYO PRESSURE SWITCH, 1.5-3 BAR, 16A, 220240V, 50/60HZ, IP65

Product ID
16A R15-30

16A R15-30 /109120210, LOWARA GENYO PRESSURE SWITCH, 1.5-3 BAR, 16A, 220240V, 50/60HZ, IP65